پی اچ پی ۷٫۱٫۹ منتشر شد

PHP - پی اچ پی ۷٫۱٫۹ منتشر شد

تیم توسعه PHP اعلام کرد که PHP 7.1.9 در دسترس قرار گرفته است. این نسخه آزمایشی است که دارای چندین رفع اشکال است. همه کاربران PHP 7.1 تشویق به ارتقاء به این نسخه می شوند.

برای دانلود منبع پی اچ ۷٫۱٫۹ لطفا از  این صفحه ، منبع ویندوز و فایل های دو زبانه را می توان در windows.php.net/download/ یافت. لیست تغییرات در ChangeLog ثبت شده است.

 

The PHP development team announces the immediate availability of PHP 7.1.9. This is a bugfix release, with several bug fixes included. All PHP 7.1 users are encouraged to upgrade to this version.

For source downloads of PHP 7.1.9 please visit our downloads page, Windows source and binaries can be found on windows.php.net/download/. The list of changes is recorded in the ChangeLog.