برنامه نویسی دسکتاپ

برنامه نویسی دسکتاپ

تولید برنامه های تحت دسکتاپ :

خدمات برنامه نویسی دسکتاپ

تولید برنامه های حسابداری ، انبار داری ، مدیریتی (مدیریت فروشگاه ، مدیریت باشگاه ، مدیریت و … ) ، برنامه های تحت شبکه  و …

 

C
++C
#C
Java
(Assembly(X86-X64-8051-MIPS-VAX-AVR-ARM
Verilog
VHDL
Python
(SQL(ANSI-TSQL-Oracle-mysql-access
TEX
(Ada, F#, pascal, fortran, lisp, perl, ruby )

maple
Matlab
(Flash(action script
(Flex bison (linuxe syntax sementic code generator
Spim
Packet tracer
Boson netsim
Codevision
Nodexl
Modelsim
XML
(Android(full
LaTEX

مهندسی نرم افزار (UML-diagrams-…)
محاسبات عددی
پردازش تصویر (Low-Medium)
شبکه های اجتماعی و تحلیل گراف